قوانین و مقررات

تاریخ بروز رسانی: 18 خرداد 1402

شرایط و قوانین استفاده از برنامه نون : ماده 1- تعاریف و اصطلاحات اصطلاحاتی که در این شرایط و قوانین به کار رفته است دارای معانی مشروح زیر است : 1-1 اپلیکیشن: نرم افزار متعلق به شرکت که به منظور استفاده از خدمات ، حق استفاده موقت از آن برابر شرایط مندرج در قرارداد خصوصی اعطا میشود. 2-1 نون : خدمات نرم افزاری که توسط اپلیکیشن نون به کاربران ارائه میشود. 3-1 قرار داد خصوصی : توافق کتبی یا الکترونیکی فی مابین برنامه و کاربر جهت بهره برداری موقت از نرم افزار. 4-1 کاربر : شخصی حقیقی است اعم از، نانوا، مشتری، همکار که برابر شرایط و قوانین حاضر از طریق اینترنت به اپلیکیشن متصل و از خدمات بهرمند میشود . 5-1 کاربران : از کاربر نانوا، مشتری و همکار تحت عنوان کاربران یاد میشود. 6-1 نانوا : شخص حقیقی است که در اپلیکیشن برای دریافت نوبت سفارش نان و ارائه خدمات ثبت نام کرده است. 7-1 کاربر مشتری : شخص حقیقی یا حقوقی است که در اپلیکیشن نون برای ارسال درخواست نوبت گیری ثبت نام کرده است . ماده 2- حساب کاربری 1-2 :کاربران با ثبت نام در اپلیکیشن نون همچنین با هربار استفاده از آن میپذیرند که شرایط و قوانین حاضر را به صورت کامل مطالعه کرده و آن را با اطلاع کامل از شرایط و معانی اش پذیرفته اند . این شرایط و قوانین ممکن است در طول زمان تغییر کنند . استفاده کاربران اپلیکیشن پس از هر تغییر در شرایط و قوانین، به معنی پذیرش تغییرات مذکور است . این قوانین برای مطالعه کاربران در نرم افزار نون و در سایت noonir.ir در دسترس است. 2-2 : تنها اشخاصی که مقیم ایران هستند میتوانند اقدام به ساخت حساب کاربری در اپلیکیشن کنند . 3-2 : هیچ یک از کاربران حق استفاده از رباط و نرم افزار های مرتبط یا واسط را برای استفاده از اپلیکیشن اعم از احراز هویت، تکمیل اطلاعت، ارسال درخواست و غیره ندارند . 4-2 : مسئولیت تمام فعالیت هایی که از طریق حساب کاربری اشخاص حقیقی در اپلیکیشن نون انجام میشود به عهده کاربران است . بنابراین مسئولیت اشخاص ثالث یا افرادی غیر از کاربر که با آن حساب از خدمات اپلیکیشن استفاده میکنند تماماً متوجه کاربر صاحب حساب است . 5-2 : مسئولیت حفظ امنیت اطلاعات حساب کاربری شامل رمز عبور و نام کاربری به عهده کاربران میباشد و در صورت مفقود شدن یا به سرقت رفتن اطلاعات حساب کاربری یا گوشی موبایل، کاربر مذکور موظف است در اسرع وقت موضوع را به اطلاع برنامه برساند. ماده 3- استفده از نون 1-3 : کاربران متعهد میشوند هیچ گاه از خدمات اپلیکیشن نون به صورتی که به اپلیکیشن نون و شرکای آن صدمه ای وارد کند، استفاده نکنند . در صورتی که کاربران نسبت به سوء استفاده از امکانات فراهم شده در خدمات نون در جهت منافع شخصی و یا آسیب مادی یا معنوی به منافع نرم افزار اقدام کنند، شرکت، ضمن حق داشتن قطع خدمات و غیرفعال کردن حساب کاربری آنها مجاز خواهد بود با مراجعه به مراجع ذی صلاح نسبت به پیگیری قانونی از جمله مطالبه خسارات وارده اقدام کند. 2-3 : کاربران میپذیرند که نون ارائه دهنده خدماتی است که ارتباط بین کاربران خریدار یا نانوا را جهت توافق بر انجام یک سفارش فراهم میکند . در خدمات نون کاربر نانوا مختار است سفارشات را بپذیرد یا رد کند. ماده 4- هزینه ها و پرداخت 1-4 : کاربران میپذیرند هزینه ی ارائه ی خدمات از طرف شرکت مشخص میشود و پس از استفاده از آن نمیتوانند اعتراضی نسبت به هزینه ی اعلام شده داشته باشند . بدیهی است از آنجایی که کاربران مجاز به عدم پذیرش هزینه اعلام شده از سوی اپلیکیشن هستند، درصورت قبول، متعهد به پرداخت آن میشوند . به همین منظور کابران با قبول این شرایط و قوانین به اپلیکیشن اختیار دریافت مبالغ مورد مطالبه شرکت را از محل موجودی حساب کاربری خود میدهند. 2-4 : پرداخت هزینه ی سفارش و سایر هزینه های اعلام شده توسط اپلیکیشن فقط از طریق روش پرداخت اینترنتی جهت افزایش موجودی حساب کاربری مورد تأیید شرکت است و در غیر این صورت شرکت هیچگونه مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت . 3-4 : کاربران میپذیرند هزینه ی سفارش اعلام شده از سوی شرکت بر اساس استاندارد های قیمت گذاری شرکت تایین شده است و در صورت پذیرش آن از سوی کاربران حق طرح هیچگونه ادعا و اعتراضی در مورد آن را ندارند. 4-4 : کاربر مشتری میپذیرد خدمات نون صرفاً رزرو نوبت خرید نان است . ماده 5- مسئولیت اپلیکیشن نون 1-5 : پشتیبانان اپلیکیشن نون با تمام امکانات خود تمامی تلاش خود را برای جلب رضایت کاربران و رفع هر گونه مشکل در زمان استفاده از خدمات نون به کار میگیرند. 2-5 : تضمینی برای اجرا شدن اپلیکیشن بر روی تمام دستگاه ها و سیستم عامل ها یا شبکه های ارتباطی وجود ندارد. 3-5 : اگر کاربر نانوا و کاربر مشتری که در اپلیکیشن نون ثبت نام کرده اند خارج از اپلیکیشن با یکدیگر بر انجام سفارش توافق کنند هیچگونه مسئولیتی متوجه اپلیکیشن نخواهد بود. ماده 6- موارد فنی 1-6 : کاربران حق ندارند هیچگونه تلاشی در جهت استخراج سورس کد نرم افزار نون شامل دیکامپایل مهندسی معکوس یا فعالیت های مشابه انجام دهند مگر اینکه اجازه چنین کاری به صورت قانونی صادر شده باشد . 2-6 : کاربران مجاز نیستند با استفاده از روش های دیگر نسخه ی دیگری از خدمات نون را روی سرور های دیگر ارائه کنند همچنین کاربر مجاز نیست در نرم افزار نون در روش ارائه خدمات تغییر یا اختلالی ایجاد کند. 3-6 : کاربران حق ندارند نرم افزار یا اسکریپتی با هدف ایندکس گذاری مطالعه یا هر گونه فعالیت داده کاوی روی خدمات اجرا کنند.کاربران حق ندارند هیچگونه فعالیتی در راستای حصول دسترسی غیر قانونی و غیر متداول به هیچ بخش از اپلیکیشن نون یا سامانه های مرتبط با اپلیکیشن نون انجام دهند. ماده 7 – قطع خدمات 1-7 : شرکت به هر دلیلی به این نتیجه برسد که حضور هریک از کاربران اعم از نانوا یا مشتری میتواند آرامش کسب و کار و یا دیگر کاربران را در معرض تهدید قرار دهد طبق صلاح دید خود مجاز به مسدود کردن حساب کاربر مذکور یا عدم اجازه استفاده از خدمات به صورت موقتی یا دائم است. در این صورت کاربران حق طرح هیچگونه ادعا یا اعتراضی را نخواهند داشت.